Close

Sh. Ashwani Malik, HCS

Mini Secretariat, Samalkha, Haryana - 132101

Email : sdm[dot]samalkha[at]hry[dot]nic[dot]in
Designation : Sub-Divisonal Magistrate, Samalkha
Phone : 0180-2571100