Close

Sub-Divisional Magistrate

Name Sub-Division Phone e-Mail
Sh. Dalbir Singh, HCS SDM Panipat 0180-2651303(O)
Sh. Sahil Gupta, IAS SDM Samalkha 0180-2571100(O)
0180-2571111(R)