Close

Sub-Divisional Magistrate

Name Sub-Division Phone e-Mail
Sh. Swapnil Ravindra Patil, IAS SDM Panipat 0180-2651303(O)
Sh. Vijender Hooda, HCS SDM Samalkha 0180-2571100(O)
0180-2571111(R)