Sub-Divisional Magistrate

Name Sub-Division Phone e-Mail
Ms. Veena Hooda, HCS SDM Panipat 0180-2651303(O)
Sh. Kushal Kataria, HCS SDM Samalkha 0180-2571100(O)
0180-2571111(R)