Close

08. Sub-Divisional Magistrate, Samalkha

Mini Secretariat, Samalkha, Panipat

Email : sdm[dot]samalkha[at]hry[dot]nic[dot]in
Phone : 0180-2571100