बंद करे

उपखंड

उप डिवीजन – पानीपत

Sub Division - Panipat

ईमेल : sdm[dot]panipat[at]hry[dot]nic[dot]in
फोन : 0180-2651303

उप डिवीजन – समालखा

Sub Division - Samalkha

ईमेल : sdm[dot]samalkha[at]hry[dot]nic[dot]in
फोन : 0180-2671100